Dlaczego Pressman?

Bo Pressman to dziennikarz. To też preser, pracownik zecerni sporządzający na prasie drukarskiej próbne odbitki składu zecerskiego do korekty.

Generalnie to człowiek związany z tworzeniem i przygotowaniem do publikacji słowa pisanego.

Tak jak ja. Tyle, że zajmuję się sprężonym powietrzem, a publikuję w internecie.

Więc może powinien być Pressure Pressman?

Ale to byłoby za długo, za bardzo sycząco i jakże łatwo można popełnić błędy, wpisując taki adres strony.

Dlatego pozostał sam Pressman – człowiek tworzący teksty na potrzeby internetu związane ze sprężonym powietrzem.